GAK-gebouw_Dierenriemstraat_met_RABO-toren_achtergrond
De gemeente Groningen wil de komende paar jaar zo snel mogelijk 4500 zelfstandige jongeren (studenten) wooneenheden laten bouwen door o.a. een paar woningbouwcorporaties in de stad. Een van de plekken waar een groot complex gepland is, is het terrein langs de Pleiadenlaan en de Dierenriemstraat;
op de plaats van het voormalige GAK-kantoor en de voormalige Rabobank toren op de hoek van de Zonnelaan. Op donderdagavond 27 mei vond in het Vinkhuys in Vinkhuizen een informatie- en discussieavond plaats over dit complex. Het zou oorspronkelijk in de Wilgenborgschool aan de Bessemoerstraat hebben plaatsgevonden, maar op het laatste moment werd de zaak verschoven naar het Vinkhuys, daarom waren er waarschijnlijk nauwelijks Tuinwijkers aanwezig. Dat was jammer, omdat het nu maar liefst om 600 woningen op deze plek bleek te gaan.

1200_RABO-toren_links_en_GAK-complex_rechtsOmdat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, zal de bouw waarschijnlijk pas in 2013 of 2014 beginnen, maar dan verrijst er ook een complete studenten/jongerenwijk op deze plek.
Het is de bedoeling de RABO-toren te verbouwen en het GAK-gebouw geheel te slopen. Uit een stedenbouwkundige impressie bleek, dat op de plek van het GAK-gebouw een complex van ongeveer 20 verdiepingen zou kunnen verrijzen: tussen de 60 en 70 meter hoog.Gemeente en corporaties denken bij dit complex aan zowel huur- als koopappartementen.
Klik op de foto's, druk eerst F11, sluit met Esc
Reacties
Het zal niet verbazen, dat dit plan veel vragen opriep bij de aanwezigen.
  • Hoe garandeert men, dat na de studie de bewoners vertrekken, zodat het complex ook inderdaad voor jongeren/studenten beschikbaar blijft?
  • Hoe wordt dit enorme complex ingepast in de omgeving?
  • Komen er ruim voldoende fiets- en autoparkeerplaatsen op het terrein zelf? Want nu heeft de omgeving al last van het parkeren, dat het huidige complex met zich mee brengt.
  • Kan het gebouw 24 uur per dag professioneel ter plekke beheerd en bewaakt worden? Worden er huisregels met de bewoners afgesproken?
  • Kunnen er gemeenschap- ontmoeting- en recreatie ruimtes in het complex komen? Want veel aanwezigen zagen de overlast van feestende studenten in individuele kamers en op balkons al op zich af komen.
  • En als er dan toch gebouwd gaat worden, kan er dan niet meteen een extra supermarkt in: een goede concurrent voor de huidige monopolist Albert Hein in winkelcentrum Paddepoel?
  • Er werd gevraagd om elk architectonisch ontwerp meteen in een windtunnel te stoppen, want aan rare valwinden in de betrokken straten heeft men geen behoefte.
  • Ook werd gevraagd om het oprichten van een Klankbordgroep van bewoners uit de omgeving die van het begin af nauw bij de bouw en later ook bij het beheer betrokken kan zijn.
Zoals gebruikelijk nam de gemeente alle opmerkingen en wensen mee terug naar hun kantoor.

De rest van de avond ging voorbij met het weergeven van veel klachten die men heeft over de huidige studentenbewoning in een aantal straten, vooral in Paddepoel. Wel werd er opgemerkt, dat studentenbewoning in corporatie-complexen over het algemeen veel beter verloopt dan in particuliere woningen. Zo'n corporatie is namelijk direct aanspreekbaar; een particuliere verhuurder niet. Vreemd werd het daarom ook gevonden dat corporaties nu zelfs hun woningen verkopen aan particulieren, die er vervolgens studenten in zetten! De gemeente verdedigde haar bouwplan dan ook met o.a. het argument, dat door deze grote complexen in snel tempo de studentendruk op de wijken verlicht moet gaan worden.

Derk Jaap Bessem

Van de redactie
Downloaden onderzoek studentuisvesting: Klik hier
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden