Tuinwijk_fietsenAfgelopen jaar is er in een paar straten en wijken in Groningen onrust ontstaan over de studentenbewoning. Er kwamen klachten in de pers naarbuiten over dalende huizenprijzen in "studentenstraten", geluidsoverlast en verwaarlozing van huizen en tuinen. Groningen als studentenstad leek plotseling een wat negatief imago te krijgen. Voorlopig dieptepunt leek Selwerd te worden, waar de Wijkraad zijn activiteiten wilde staken indien de gemeente het beleid niet drastisch zou omgooien. Selwerd en het gemeentebestuur kwamen tot een voorlopig akkoord, maar inmiddels wordt er ook gewerkt aan een stedelijke bijeenkomst van wijkraden, waar men het hele studentenwoonprobleem eens even flink wil gaan doorzagen.

Dat alles roept mogelijk de vraag op, hoe de bewonersorganisatie in de Tuinwijk tegen de studentenbewoning aankijkt.

Radijsstraat_ca_1983In de Tuinwijk wonen vanaf het begin van de 70e jaren al veel studenten. Op een inwoneraantal van 1500 worden het er op dit moment heel ruw tussen de 300 en 350 geschat.
De studentenbewoning begon, toen de wijk eind zestiger jaren wat in verval begon te raken. De Tuinwijk heeft vooral in de 70tiger en 80tiger jaren heel veel aan de studentenbewoners te danken gehad. Het waren o.a.studenten die actie voerden voor de komst van een buurthuis, voor een goede renovatie van de wijk,,die meehielpen bij het sociaal-cultureel werk voor kinderen en jongeren en die met de autochtone buurtbewoners de comités en besturen bevolkten.

Het is duidelijk, dat daarom in principe de aanwezigheid van studenten in de wijk als positief werd ervaren. Toen de studieduurverkorting en de prestatiebeurs kwamen daalde de inzet van studenten in de buurt wel flink, maar overlast bleef feitelijk uit. Sterker nog, wat er aan overlast nog was, verdween. Want er moest nu in hoog tempo gestudeerd gaan worden.
En de laatste jaren duiken meerdere studenten weer als actieve wijkbewoner op, nu vaak in de vorm van stagiaire bij een van de organisaties, die in de wijk actief zijn.

thumb_Oplevering_en_bezichtiging_22_gerenoveerde_woningen_voor_studenten_conservatorium_25_mei_1978_door_D._van_der_VeenZoals reeds opgemerkt, van overlast is nauwelijks sprake; daarbij valt wel op, dat studentenbewoning in woningen van woningbouwcorporaties veruit het beste verloopt. Een corporatie blijft de woning redelijk onderhouden en kan de bewoners ook direct aanspreken op hun gedrag. Als er in de Tuinwijk al problemen zijn, dan geldt dat een enkele particuliere verhuurder, die duidelijk zijn bezit verwaarloost en niet gemotiveerd is zijn huurders aan te spreken.

Hoewel we in de Tuinwijk begrijpen, dat Selwerd even een adempauze wilde, zijn we er geen voorstander van dat meerdere stadswijken voor studentenbewoning worden dichtgegooid. Want dan gaat de druk in de resterende wijken natuurlijk te veel toenemen, waarna ook daar een antistudent stemming ontstaat. En dat moet voorkomen worden; daarvoor zijn de studenten in economisch en cultureel opzicht veel te belangrijk voor Groningen.

Wel zijn we voorstander van de bouw van een campus bij de ingang van het Zerniketerrein.Daar zijn trouwens alle bewonersorganisaties in het stadsdeel noordwest een voorstander van.
De universiteit blijft allerlei (drog)redenen hanteren omdat tegen te houden. Verder; bepleiten we op basis van onze ervaringen een grote rol van woningcorporaties bij de huisvesting van studenten. En zoals de zaken er nu voorstaan blijven ze welkom in de Tuinwijk en pleiten we ervoor vooral de positieve kanten van de studentenbewoning te zien en waar mogelijk deze bewoners bij het buurtleven te betrekken!

Derk Jaap Bessem (vz.Wijkver. Tuinwijk)
Klik op de foto's om te vergroten. Druk eerst op F11
Op de onderste  foto  wordt u eerst doorgelinkt,  dan klikken op de afbeelding.


Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden