Mozaïekproject viaduct

Viaduct_Moesstraat_1
Vanaf  Blog 11 in oktober  komt  nu maandelijks een nieuwe  blog. Tenzij zich tussentijds iets vermeldenwaardigs voordoet.

Klik op de foto's, druk eerst F11, sluit met Esc

Foto's over de opening op 18 mei: Klik hier of op de Diaserie
Foto's over het aanbrengen van de Mozaïekwand: Klik hier of op de Diaserie
.

Weblog nr 6 Werkgroep Ontwerp 24 juni

Werkgroep_ontwerp_24_juniOok vandaag is de werkgroep weer bij elkaar geweest. Om 9.00 uur stond iedereen weer op de stoep om aan het werk te gaan. Diet had weer prachtige beestjes (vogels, bijen etc) in 2 dagen tijd getekend, Annerieke kwam met een prachtige rups en egels aanzetten, Petra had een hele serie overzichtstekeningen van het totale ontwerp meegenomen. Ook dit keer was de hele ruimte weer bezaaid met tekeningen.
En er is heel hard gewerkt!!! Het ontwerp moest nu daadwerkelijk op papier komen te staan, de kleuren moesten worden gekozen, keuzes moesten worden gemaakt wat er wel en niet in het ontwerp zou worden opgenomen.

Lees meer...

Weblog nr 4 Instructieworkshop vrijwilligers 21 juni

Instructieworkshop_vrijwilligers_21_juni_4Maandag 21 juni om 19.00 uur kwam iedereen die zich als vrijwilliger had opgegeven om een mozaïekworkshop te begeleiden geleidelijke aan binnen.
11 mensen hebben zich aangemeld, waarvan er nu 9 een instructieworkshop kwamen volgen.
Tijdens de workshop werd door Jacqueline uitleg gegeven over het gebruik van de gereedschappen, de wijze waarop mozaïek gelegd kan worden en het verlijmen ervan.
In 3 uur tijd werden er diverse proefmozaïeken gemaakt.

Lees meer...

Weblog nr 5 werkgroep Ontwerp 22 juni

WG_ontwerp_22_juni_5
De werkgroep ontwerp is vandaag voor de derde maal bij elkaar geweest. Er begint een duidelijk beeld te ontstaan hoe het ontwerp eruit zal komen te zien. Ook nu weer werden er meerdere nieuwe tekeningen aangedragen voortbordurend op de bijeenkomst van afgelopen donderdag.
Er is tijd genomen om gezamenlijk op 1 lijn te komen, om helder te krijgen waarom het ontwerp gemaakt wordt zoals het wordt gemaakt en om duidelijk te krijgen voor welk thema gekozen zal worden. Het thema zal “tuin en muziek” worden.Het is van belang dat het een samenhangend geheel wordt met een gelijksoortige vormtaal.
Ook werd gediscussieerd over het gebruik van perspectief/diepte in het ontwerp. Duidelijk is in ieder geval dat voorbijgangers direct moeten kunnen begrijpen waar Tuinwijk ook voor staat.

Weblog nr 3 Werkgroep Ontwerp 17 juni 2010

Werkgroep_ontwerp_in_overleg_17_juni-217 juni is de werkgroep die het ontwerp voor het fietsviaduct maakt voor de tweede keer bij elkaar geweest. Iedereen was thuis enthousiast en gemotiveerd aan het werk gegaan om de eerste schetsen te maken en er veel tijd ingestoken om met iets moois te komen. Een grote hoeveelheid tekeningen en schetsen werd door iedereen meegenomen. Ryanne en Petra konden niet aanwezig zijn maar hadden wel hun ontwerpen afgegeven.
Alle tekeningen werden met veel belangstelling bekeken en besproken. Mooie, kleurige, grappige tekeningen die met duidelijk veel plezier gemaakt zijn. Sommigen hadden heel gedetailleerd ontwerpen voor het hele viaduct gemaakt, terwijl anderen losse onderwerpen hadden uitgewerkt.

Weblog nr 2 Mozaïekproject fietsviadukt Moesstraat. De werkgroep "Ontwerp"

Werkgroep_Ontwerp
De werkgroep "Ontwerp" is vandaag 10 juni voor het eerst bij elkaar gekomen om het ontwerp voor het fietsviadukt voor te bereiden.
Mieke Kuppers, Marie-Helene Pragt, Petra Kuhnle, Annerieke Los, Ryanne Keltjens, Diet Buiter en Marijke Dijkstra zijn met veel enthousiasme na gaan denken over hoe het ontwerp er uit zou kunnen komen te zien.
Eerst zijn we het viadukt nog eens goed gaan bekijken. Ook heeft iedereen een tegel met speciale tangen gesneden om te voelen hoe je een tegel snijdt en breekt.

Lees meer...