Vlnr de vrijwiilligers Monique de Wijs Samantha Waalwijk Felix Narain Abdullah MukayamOp 11 februari was de heropening van de horecagelegenheid bij zwembad de Parrel. Zwemmers, ouders en kinderen kunnen weer een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij bestellen tegen schappelijke prijzen. Net als bij het Venstercafé in de Vensterschool is weer een horeca-voorziening overdag tot leven gebracht. Die ochtend was al het eerste kinderfeestje. De exploitatie is nu mogelijk door vrijwilligers uit de omringende wijken. In het kader van het wijkgericht werken hebben Werkpro en NOVO een samenwerking opgezet om te zorgen dat de horeca overdag bemenst is in het zwembad. Deze organisaties zijn actief in de dagbesteding en activering, daarbij sluiten ze zich zoveel mogelijk aan bij initiatieven in de wijken voor verbetering van de leefbaarheid en de voorzieningen.
De wijkwethouder Paul de Rook was op het laatste moment verhinderd vanwege een persconferentie over de gaswinningproblematiek. De vier vrijwilligers verrichtten in zijn plaats de openingshandeling: het aansnijden van de speciale WijkWerkentaart om die te verdelen onder de aanwezigen.
De vrijwilligers zijn (op de foto vlnr): Monique de Wijs, Samantha Waalwijk, Felix Narain, Abdullah Mukayam.
Openingstijden: werkdagen 14.00 t/m 17.30 uur. Er is ook gelegenheid voor andere activiteiten zoals kinderfeestjes.