Wijkperspectief

thumb_Lente_in_de_Tuinwijk_009Hieronder kunt u het Wijkperspectief Tuinwijk (of wijkvisie) voor het jaar 2020 lezen. Dit stuk is door de Gemeentelijke Stadsdeelcoördinatie zo geschreven, dat het lijkt, alsof u in 2020 door de Tuinwijk loopt. Het zal duidelijk zijn, dat er verwacht wordt, dat de Tuinwijk dan,nog meer dan nu, een prettige en interessante wijk in Groningen is om te wonen. U kunt hieronder ook de Wijkanalyse 2010 Downloaden

Het Wijkperspectief 2020 is in 2010 meerdere keren met wijkbewoners tijdens Heel de Buurtvergaderingen besproken.
Klik hier voor de video over het Wijkperspectief (5 juli 2011)
Wijkanalyse (uit 2010) Downloaden: Klik op: Wijkanalyse definitief "Tuinwijk, nieuw wonen in een oude wijk"
of voor een korte samenvatting: Klik hier

De uitdaging is nu, om met bewoners, gemeente, woningcorporaties en andere instellingen zo actief te blijven, dat deze visie inderdaad in 2020 werkelijkheid is. Er is al een uitstekende start gemaakt met een erg rustig verlopen oud- en nieuw in de wijk, een zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie in Bc. Tuinwijk en de razendsnelle verkoop van de laatste beschikbare woningen van De Huismeesters. Binnenkort volgt de complete herinrichting van de Studentenbuurt.
Nu komt het er op aan, dat o.a. het jaarlijkse Stadsdeelprogramma, dat door de Stadsdeelcoördinatie wordt opgesteld en met bewoners besproken, concrete maatregelen bevat om stap voor stap bij het ideaalbeeld te komen. We hopen op en verwachten dan ook een bijdrage van de bewoners zelf. Want het is de moeite waard om in de Tuinwijk te wonen!
Maar leest u eerst de visie zelf!

Derk Jaap Bessem (voorzitter Wijkvereniging Tuinwijk).

Het proces van Wijkanalyse naar wijkperspectief.
Om een goed wijkperspectief te maken is een goed onderbouwde wijkanalyse van essentieel belang. In deze wijkanalyse worden alle "harde gegevens" , denk aan aantal bewoners, huur / koop, leeftijd etc. beschreven. Daarnaast wordt ook de "beleving" van de wijk in de analyse opgenomen. De zogenaamde "zachte kant" Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel van bewoners in de wijk. Dat beide kanten worden onderzocht is belangrijk want de "zachte" en de "harde" kant komen lang niet altijd overeen. In de Tuinwijk is op verschillende bewonersplatforms de "beleving" van bewoners voor deze analyse gevraagd. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt, samen met de gegevens (de harde kant) van de Gemeente, tot een wijkanalyse. Deze analyse is vervolgens nogmaals teruggekoppeld aan bewoners op een Heel de Buurt overleg. Naar aanleiding van deze analyse (gedragen door de wijk) is het wijkperspectief geschreven.

Evert Dagelet Opbouwwerker Stiel