Spreekuren, advies, hulp

Advies en Hulpverlening, ga verder naar het submenu.
Korte omschrijving:
  • MJD is voor maatschappelijk werk en sociaal raadslieden, jongerenwerk en ouderenwerk.
  • CJG is Centrum Jeugd en Gezin voor vragen over opvoedin.
  • Het Juridisch spreekuur is gratis advies door rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit.
  • STIP staat voor Steun- en informatiepunt. Bij STIP kunt u terecht met al uw vragen die met wonen, welzijn en zorg te maken hebben. Het doel van STIP is om ouderen en mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mantelzorgers van informatie te voorzien.
  • Humanitas afdeling Groningen stad biedt diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Vrijwilligers vormen de kern van deze activiteiten. Ons doel is dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.